รายละเอียดสินค้า

สินค้าที่คุณอาจชอบ

มิตรผลน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 1กก.

รหัสสินค้า 8850256100106

21.50 /ชิ้น

จำนวน :

บาร์โค้ด 8850256100106


ชื่อสินค้า มิตรผลน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 1กก.


ปริมาณ : 1 กก.


ประเทศต้นกำเนิด : ไทย


คุณสมบัติ

น้ำตาลทรายบริสุทธิ์มิตรผล ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำตาลทรายที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด 

โดยใช้ชีววิธี แทนการใช้สารเคมี เป็นขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อให้ได้น้ำตาลทรายที่มีความบริสุทธิ์สูง

คัดอ้อยพันธุ์ดีผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน

ผ่านกระบวนการเสมือนการกรองน้ำสะอาด

ไม่มีสารปนเปื้อนและสารฟอกขาว

เกล็ดสีขาวใส สะอาดและคงคุณค่าทางโภชนาการ


ประวัติความเป็นมา

น้ำตาลมิตรผลถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

โดยเริ่มจากอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็กที่ผลิตน้ำเชื่อมเข้มข้นส่งขายให้ โรงงานผลิตน้ำตาลทราย

น้ำตาลมิตรผลก้าวสู่การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมโรงงานที่สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้เองเป็นครั้งแรก

ได้ก่อนตั้งโรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียวนับเป็นโรงงานขนาดใหญ่และทัน 

สมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มหีบอ้อยเมื่อปี พศ. 2527 เป็นหีบแรก 

จากจุดเริ่มต้นมาจากการก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานน้ำตาลมิตรผล เมื่อปี พ.ศ. 2499 ที่ ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ไ

ด้ย้ายโรงงานมาตั้งอยู่ที่ อ. ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถส่งเสริมการปลูกอ้อย

กลุ่มมิตรผลได้ทำการขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาล สู่มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยปัจจุบัน กลุ่มมิตรผลมีโรงงานน้ำตาล 7 แห่ง 

ตั้งอยู่ในมณฑลกวางสี ถือเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับที่ 2 ของจีน ด้วยกำลังการหีบอ้อยกว่า 10 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็นผลผลิตน้ำตาลประมาณ 1.3 ล้านตันต่อปี

และจากการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2538 กลุ่มมิตรผล 

ได้ซื้อกิจการโรงงานน้ำตาลประจวบอุตสาหกรรม และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท น้ำตาลมิตรภูเวียง จำกัด 

จนกระทั่งเมื่อปี 2544 ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็น บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด สาขามิตรภูเวียง

กลุ่มมิตรผลได้เลือกพื้นที่ในจ.กาฬสินธุ์ เป็นพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อย และสถานที่จัดตั้งโรงงาน โดยในปี พ.ศ. 2540 ได้ทำการย้ายเครื่องจักร 

และพนักงานโรงงานน้ำตาลมิตรสยามไปกาฬสินธุ์ และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

โรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ต่อมาในเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2546 กลุ่มมิตรผลได้เข้ามาร่วมถือหุ้น

และบริหารงาน โดยยังคงใช้ชื่อโรงงานน้ำตาลสิงห์บุรี จนถึงปัจจุบัน

ในปี 2549 กลุ่มมิตรผลได้ขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาลสู่ แขวงสะหวันเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ภายใต้ชื่อ บริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด โดยมีกำลังการหีบอ้อยประมาณ 500,000 ตันต่อปี โดยน้ำตาลที่ผลิตได้ส่วนใหญ่จะส่งไปจำหน่ายังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป

และในปี 2554 กลุ่มมิตรผลยังได้ขยายการลงทุนธุรกิจน้ำตาลสู่ รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย 

ด้วยการเข้าดำเนินกิจการบริษัท MSF Sugar หนึ่งในผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของออสเตรเลียที่มีกำลังการหีบอ้อยกว่าปีละ 4.7 ล้านตัน 

คิดเป็นผลผลิตน้ำตาลประมาณ 500,000 ตันต่อปี


แสดงความคิดเห็น/ จัดอันดับ 4: (1 - 5)