9 ตามรอยพ่อสอน

โปรโมชั่นไฮคิว

เงื่อนไขรายการ

 

 • ซื้อนมยูเอชที ไฮคิว 1 พลัส หรือ 3 พลัส พรีไบโอโพรเทก รสใด ขนาดใดก็ได้ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2560 รับทันที ไฮคิว ยูเอชที สติ๊กเกอร์ชุดท่องอวกาศ พร้อมรหัสชิงโชค 10 หลัก สำหรับใช้ร่วมกิจกรรม ‘ไฮคิว ยูเอชที ดรีม ดิสคัฟเวอร์รี่ ภารกิจ พิชิตอวกาศ’
 • ส่งรหัสชิงโชคเพื่อร่วมลุ้นรางวัลโดยกด *756*99*รหัส 10 หลัก*ตามด้วยอายุบุตร (ปี)# แล้วกดโทรออก ตัวอย่างเช่น กด *756*99*1234567890*3# ระบบจะมีข้อความตอบกลับเมื่อท่านทำรายการเรียบร้อย ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
 • ผู้โชคดีจากการจับฉลาก 5 ครอบครัว (ครอบครัวละ 3 ท่าน) จะได้รับแพ็คเกจทัวร์สหรัฐอเมริกา 10 วัน 6 คืน จับรางวัล 1 ครั้ง หลังจากหมดเขตรับรหัสชิงโชค และผู้โชคดีอีก 100 ท่าน จะได้รับ iPad Mini 4 Wifi 32 GB ท่านละ 1 เครื่อง จับฉลากในวันอังคารของทุกสัปดาห์
 • ลูกค้าที่ส่งรหัสครบ 100 รหัส ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์ ภายในระยะเวลากิจกรรม รับฟรี ผลิตภัณฑ์ นมยูเอชที ไฮคิว 1 พลัส หรือ 3 พลัส พรีไบโอโพรเทก 1 ลัง (36 กล่อง) ของแถมมีจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิ์การรับของสมนาคุณ 1 ครั้ง ต่อหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น รหัสที่ 101 ขึ้นไปจะไม่สามารถใช้สิทธิ์รับของสมนาคุณได้อีก แต่สามารถลุ้นชิงโชคได้ตามปกติ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ 1 รหัสต่อการส่ง 1 ครั้งเท่านั้น
 • ระบบจะเปิดรับรหัสชิงโชคตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 00:00 น. เป็นต้นไป และปิดรับในวันที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 24:00 น.
 • รางวัลที่ 1 (แพคเกจทัวร์ อเมริกา จำนวน 5 รางวัล) 
 • จับรางวัลวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และประกาศผลวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ทาง SMS เฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัล บนเว็บไซต์ Dream Discovery.HiQKidsClub.com และ Facebook Hi-Q Kids Club
 • รางวัลที่ 2 (iPad Mini WiFi 32 GB จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 1 เครื่อง)
 • จับรางวัลทุกสัปดาห์ ทั้งหมด 13 สัปดาห์ ในทุกๆ วันอังคาร และประกาศผลทาง SMS ภายใน 2 วันหลังจากวันจับรางวัล เฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัล บนเว็บไซต์ Discovery.HiQKidsClub.com และ Facebook Hi-Q Kids Club
  •  4 สัปดาห์แรก จับ 7 เครื่องต่อสัปดาห์ (7, 14, 21, 28 ก.พ. 2560)
  •  9 สัปดาห์หลัง จับ 8 เครื่องต่อสัปดาห์ (7, 14, 21, 28 มี.ค. / 4, 11, 18, 25 เม.ย. / 2 พ.ค. 2560)
 • ผู้โชคดีรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 รวม 105 ท่าน จะได้รับข้อความแจ้งจากทางไฮคิวและจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์อีกครั้ง ทั้งนี้ท่านยังสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง Discovery.HiQKidsClub.com หรือโทร. 02740-3333#4
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงการ์ดที่มีรหัสชิงโชคตรงกับข้อมูลที่ได้รับรางวัลในระบบ
 • ครอบครัวผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ร่วมทริปเอง ผู้โชคดี 1 ครอบครัว รับสิทธิ์เดินทาง 3 ที่นั่ง โดยเด็กที่ร่วมเดินทางต้องมีอายุตรงกับที่ระบุมาในรหัสชิงโชค และผู้เดินทางจะต้องสามารถยืนยันความสัมพันธ์ได้ว่าเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศหรือไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าจากสถานทูตฯ
 • ของรางวัลไม่สามารถนำมาแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล
 • ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ที่นอกเหนือจากรายการในแพคเกจทัวร์ ได้แก่ ค่าเดินทาง, ค่าอาหาร 3 มื้อต่อวันต่อคน, ค่าที่พัก, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตลอดการเดินทาง และค่าทำวีซ่า)
 • พนักงานบริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการนี้ และคณะกรรมการดำเนินงานพร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้โชคดี ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯและตัวแทนโฆษณาสามารถนำไปเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้โชคดี

ผลิตภัณฑ์
ราคา(บาท)

ค้นหาตามแบรนด์สินค้า

1
1