9 ตามรอยพ่อสอน

โปรโมชั่น สก๊อตต์ คลีนแคร์

 

เงื่อนไขรายการ:

-  โปรโมชั่นนี้ใช้สำหรับการสั่งซื้อผ่านท็อปส์ช็อปออนไลน์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยยึดตามวันส่งสินค้า
-  เฉพาะการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในท็อปส์เท่านั้น ยกเว้น สินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่  7  ชิ้นขึ้นไป/ ใบเสร็จ)
-  ยอดซื้อคำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว
-  ลูกค้าจะได้รับของแถม เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด และสินค้าสมนาคุณจะจัดส่งไปพร้อมกับสินค้าที่ซื้อ
-  บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์ของรางวัลให้ผู้อื่น และจำกัดการแลกเปลี่ยนหรือทอนของสมนาคุณเป็นเงินสด