9 ตามรอยพ่อสอน

Promotion Lays

เมื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านท็อปส์ ช็อป ออนไลน์ ครบ 1500 บาท/ใบเสร็จ รับฟรี เลย์ทรีดี หรือ เลย์เน็ต มูลค่า 20 บาท

 

เงื่อนไขรายการ
    
1. โปรโมชั่นนี้ใช้สำหรับการสั่งซื้อผ่านท็อปส์ช็อปออนไลน์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น.*โดยยึดตามวันส่งสินค้า                
2. เฉพาะการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในท็อปส์เท่านั้น ยกเว้น สินค้าซื้อเหมา(การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่  7  ชิ้นขึ้นไป/ ใบเสร็จ)                
3. ยอดซื้อคำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว                
4. จำกัดสิทธิ์การรับของสมนาคุณ  1 สิทธิ์ / 1 หมายเลขเดอะวันคาร์ด ตลอดรายการ                
5. ลูกค้าจะได้รับของแถม เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด                   
6. บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า                
7. ลูกค้าจะได้รับสินค้าของสมนาคุณ เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนดและสินค้าสมนาคุณจะจัดส่งไปพร้อมกับสินค้าที่ซื้อ                
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์ของรางวัลให้ผู้อื่น และจำกัดการแลกเปลี่ยนหรือทอนของสมนาคุณเป็นเงินสด