ฟรี! ส่วนลด 200 บาท

 เงื่อนไขรายการ:

• ฟรีส่วนลด 200 บาท เมื่อช็อปครบ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ สำหรับการช็อปครั้งแรกภายใน 7 วัน หลังจากสมัครสมาชิกกับ www.tops.co.th 
• ลูกค้าจะได้รับรหัสส่วนลดและเงื่อนไขระยะเวลาผ่านอีเมลหลังสมัครสมาชิกกับ www.tops.co.th
• โปรโมชั่นนี้ใช้สำหรับการสั่งซื้อ www.tops.co.th ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น.
• ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไป/ใบเสร็จ) สินค้ายกแพคยี่ห้อ M150, เบอร์ดี้, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลล์, บุหรี่, และ นมผงเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง
• ลูกค้าจะได้รับส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
• ขอสงวนสิทธิ์การแลกรับส่วนลดมูลค่า 200 บาท 1 สิทธิ์ / สำหรับการช็อปครั้งแรกเท่านั้น 
• ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ 
• บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า