ฟรี! ส่วนลด 200 บาท

 เงื่อนไขรายการ:

• ยอดซื้อ  2,000 บาท คำนวณจากมูลค่าหลังหักส่วนลดทุกชนิดแล้ว 

• โปรโมชั่นนี้สำหรับการช็อปครั้งแรกภายใน 7 วัน หลังจากสมัครสมาชิกกับ www.tops.co.th

• ลูกค้าจะได้รับรหัสส่วนลดและเงื่อนไขระยะเวลาผ่านอีเมลหลังสมัครสมาชิกกับ www.tops.co.th

• โปรโมชั่นนี้ใช้สำหรับการสั่งซื้อ www.tops.co.th ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น.

• ยกเว้นสินค้าซื้อเหมา (การซื้อสินค้าที่มีบาร์โค้ดเดียวกันตั้งแต่ 7 ชิ้นขึ้นไป/ใบเสร็จ) สินค้ายกแพคยี่ห้อเอ็ม 150 และยี่ห้อเบอร์ดี้, กระเช้าของขวัญทุกชนิด, เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลล์, อาหารเสริมและนมผงสำหรับเด็กทารกและสูตรต่อเนื่อง, น้ำมันประกอบอาหาร และน้ำตาลประกอบอาหาร, ยา, สินค้าทางการแพทย์ และเวชสำอาง

• ลูกค้าจะได้รับส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขที่กำหนด

• ขอสงวนสิทธิ์การแลกรับส่วนลดมูลค่า 200 บาท 1 สิทธิ์ / สำหรับการช็อปครั้งแรกเท่านั้น 

• ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ 

• บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า